Het organiseren van activiteiten heeft het bestuur gedelegeerd aan T-Jo (zie activiteiten Ti-Jo).

Deze activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.

Daarnaast is het mogelijk dat ook leden het initiatief nemen om activiteiten te organiseren. Wanneer daar kosten aan verbonden zijn kan een aanvraag gedaan worden bij het bestuur voor financiering van deze kosten.

De activiteiten van leden vallen in principe niet onder verantwoordelijkheid van de vereniging.

Voorbeelden van activiteiten van leden uit het recente verleden zijn:

  • Cultuurhistorische lezingen
  • Kookcursus
  • Luisteren naar muziek
  • Fietsen met Marti en Riet
  • Wandelen
  • Talentententoonstelling
  • Expositie van werk van de twee schildersgroepen