ASV Oss/Maasland

  • De doelstelling van onze vereniging is op te komen voor de lokale belangen van senioren in Oss en omgeving en het bieden van contactmogelijkheden zodat senioren in staat zijn om actief deel te blijven nemen aan de samenleving.
  • De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  1. een actieve inzet van de leden te bereiken door middel van het stimuleren van vrijwilligerswerk.
  2. eraan bij te dragen dat de stem van senioren gehoord wordt bij lokale aangelegenheden.
  3. het bieden van mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden.
  4. activiteiten te organiseren waardoor leden kunnen bijblijven met actuele ontwikkelingen.
  5. culturele, sportieve en recreatieve evenementen organiseren.
  6. diensten aanbieden, onder andere op het gebied van administratie en vervoer.

Een volledig overzicht van de statuten vindt U hier.