Het bestuur van de ASVO gebruikt de onderstaande persoonsgegevens in haar communicatie met de leden.

  • Voor het beheer en gebruik van persoonsgegevens heeft de ASVO een Privacyverklaring en een Reglement gebruik persoonsgegevens opgesteld. Beide zijn te vinden op de website van de vereniging of op te vragen bij de secretaris.
  • Door ondertekening van dit ledeninschrijfformulier verleent u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Ik word lid van de ASVO. Tot eind 2022 betaal ik geen contributie.
Daarna € 30,00 per jaar.

Middels het versturen van het inschrijfformulier machtigt u de vereniging voor het afschrijven van de verschuldigde contributie.

Vul Uw gegevens in op het onderstaande formulier en klik op “Verstuur”, dan komt uw aanmelding automatisch bij onze administratie. Dank U!

Bankrekeningnummer