• Brenda Bakker
 • Mia Nagel- Heijnen
 • Lydia van der Vossen
 • Jaap Groot
 • Geert Ebben
 • Rein Akkermans

Belangen Behartiging Groep

Hieronder een korte samenvatting van doel en opdracht van de BBG.

De BBG komt één keer in de zes weken bij elkaar om te bespreken hoe wij de belangen van onze leden het beste kunnen dienen. Wij hebben geconstateerd dat dit het beste kan via twee wegen:

 1. Onze leden informeren over belangrijk nieuws waar wij in ons onderzoek op stuiten. Dat zullen wij doen door artikelen te plaatsen in Bij de Tijd.

Maar ook door een rubriek te openen op onze website (asvossmaasland.nl) waar u dan belangrijke telefoonnummers, adressen van instanties, hulptrajecten etc. kunt vinden.

 • Belangen van senioren onder de aandacht brengen van gemeenteraad, Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en de verschillende politieke partijen.

De BGG geeft gevolg aan uitslag van de enquête  

De uitslag van de enquête is leidend voor het vervolg. We beginnen met vraag 1.2 ‘De ASVO is er voor de leden. Deze vraag onderzoekt welke behoefte aan diensten er onder de leden bestaat en of de ASVO daarbij desgewenst een rol speelt’.

Iets minder dan 50% van de respondenten wil dat bij vijf van deze diensten:

 • Vervoer
 • Bewegen
 • Klussen in en om huis
 • Computercursus voor ouderen
 • Alarmering (telefooncirkel)

De ASVO wil hierbij een rol spelen, niet als aanbieder maar als bemiddelaar of informatie-consulent.

Over die genoemde vijf diensten moet er informatie worden verzameld: welke partijen/aanbieders zijn op deze gebieden actief? En zijn er bronnen die naar deze aanbieders verwijzen. De leden van de BGG nemen elk een dienst voor hun rekening en zoeken de benodigde informatie.

In Bij de Tijd wordt steeds de gevonden informatie over één dienst weergegeven. Die informatie komt ook permanent te staan op onze website. Deze website willen we grondig vernieuwen, attractiever maken met ook interactieve mogelijkheden. Zie ook hieronder bij het kopje ‘De nieuwe praktijk’. 

Om de enquête te downloaden klik hier.