Klik hier voor de Digitale Sociale Kaart

Download de digitale sociale kaart tegen armoede en schulden

 

 

 

 

HUISVESTING, ETEN, KLEDING & HUISRAAD

GEEN HUIS OF ONDERDAK

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Crisisopvang en woonbegeleiding Het Verdihuis. Kardinaal de Jongstr 17, 5348 BG Oss Bij huisuitzetting of als je op straat leeft. Dag- nacht- en crisisopvang. Max. 3 maanden Hulp nodig: tel. 0412-636151. Of stuur een mail vanuit de website www.verdihuis.nl

GEEN OF ONVOLDOENDE ETEN

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Voedselpakket Stichting Voedselbank Oss en omgeving Oss. www.oss.voedselbanknederland.nl   Aanvragen bij ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl. Tel 088 374 2525. Max. 3 jaar Verstrekking elke donderdag van 15.30-18.00u. Rossinistr 3, Oss. info@voedselbank-oss.nl

GEEN MEUBELEN OF HUISRAAD

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Gratis kleding, schoenen en bed textiel Stichting Kledingbank Oss en Omstreken. Berghemseweg 8A. www.kledingbankoss.nl Aanvraag indienen bij ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl.
Tel. 088 374 2525
Om de 3 maanden 6 stuks kleding. Halen van kleding woensdag van 9.30-12.00u. Tel. 06 4286 1225

KLEINE BENODIGDHEDEN

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Tweedehands huisraad, speelgoed, boeken Ruilwinkel Oss, Schadewijkstr 4B, Oss. www.ruilwinkeloss.nl   Ruilen van goederen en diensten met behulp van CrOssjes. Gratis inschrijven. Openingstijden: Dinsdag 9.30-12.00u en 13.00-16.00u. Woensdag t/m vrijdag 13.00-16.00u. Tel. 06 8366 6338

NIET VOLDOENDE GELD VOOR KLEDING, SPEELGOED, VERJAARDAG ETC.

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Gratis kleding, speelgoed, huisraad, verjaardag box Helpende Handen Oss Lid worden van de Facebookgroep Meld je aan bij: helpendehandenoss@gmail.com

NOODSITUATIE, INCIDENTEEL

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Hulp van het Solidariteitsfonds Oss Solidariteitsfonds van Met Elkaar, de kerken en de Seniorenraad Oss Verwijzing intermediairs van Met Elkaar, de kerken, de Seniorenraad of ONS welzijn www.metelkaaross.com Tel. 06 1566 1413 Stuur een mail naar: solidariteit.oss@gmail.com

KAPOTTE FIETS, HUISRAAD, GEREEDSCHAP

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Repair Café Oss www.repaircafe-oss.nl Voor informatie: g.rutten28@gmail.com Elke laatste woensdag van de maand in de Bonte Hoef.
Elke laatste vrijdag van de maand in wijkcentrum Schadewijk

ZORG BEGELEIDING WEGWIJS

BEGELEIDING (VOOR 18+)

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Hulp in natura of persoonsgebonden budget (PGB) Thuisorganisaties of particulier instellingen Indicatie voor begeleiding; verplichte eigen bijdrage CAK Gemeente Oss, afdeling Zorg. Tel. 14 0412. Werkdagen van 9.00-17.00u

VERZORGING OF VERPLEGING

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Hulp in natura of persoonsgebonden budget (PGB) Thuisorganisaties of particulier instellingen Indicatie verzorging/verpleging door wijkverpleegkundige. Betaling ZVW. Aanmelden via het sociaal wijkteam of huisarts of rechtstreeks

PROBLEMEN MET RELATIE, WERK OF FINANCIËN

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Advies en begeleiding ONS welzijn, Schadewijkstr 6, 5348 BC Oss. www.ons-welzijn.nl Er zijn geen kosten aan verbonden. ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl. Tel. 088 374 2525 of neem contact op met het sociaal wijkteam in uw wijk

PROBLEMEN IN DE BUURT, ISOLEMENT, EENZAAMHEID

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Buurtbemiddeling, ondersteuning bewonersinitiatieven ONS welzijn, Schadewijkstr 6, 5348 BC Oss. www.onswelzijn.nl Neem contact op met de buurtopbouwwerker bij u in de wijk of het dorp ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl. Tel. 088 374 2525 of neem contact op met het sociaal wijkteam in uw wijk

BEHOEFTE AAN GEZELSCHAP EN ONDERSTEUNING

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Een maatje dat luistert, aandacht heeft en trouw is. Maatjesproject ‘Er zijn voor jou’. Samen kijken waar behoefte aan is. Aanmelden via een organisatie: maatjesproject@erzijnvoorjou.nl. Of kijk op: www.metelkaaross.com.

OUDEREN 55+

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Hulp, advies, activiteiten voor ouderen vanaf 55 jaar. ONS welzijn, Schadewijkstr 6, 5348 BC Oss. www.onswelzijn.nl ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl. Tel. 088 374 2525 of sociaal wijkteam in uw wijk Ouderenadviseur geeft advies op het gebied van zorg, welzijn, financiën en wonen. Tel. 088 374 2525. info@ons-welzijn.nl.

MENSEN MET EEN BEPERKING

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Aanbod en hulp bij wonen, werken en vrije tijd. Dichterbij – Uniek of andere zorgaanbieders Indicatie voor hulp via WMO of Jeugdwet of CIZ. ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl. Tel. 088 374 2525 of neem contact op met het sociaal wijkteam in uw wijk

NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Ontmoetingsplek voor mensen met NAH www.nah-cafebrabant.nl www.nah-cafebrabant.nl In Oss buurthuis Kortfoort op donderdagavond van 22.00-22.30u

BEHOEFTE AAN EEN PRAATJE EN ONDERSTEUNING

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Ontmoeting met koffie of deelname aan diverse activiteiten Het Huis van de Wijk, Coornhertstr 3, Oss, Ruwaard. Voor alle bewoners van de Ruwaard maar ook daarbuiten Inloop maandag, woensdag, vrijdag van 10.00-16.00u en rooster van activiteiten.

DIVERSE ONDERSTEUNING IN HUIS: KLUSJES, BOODSCHAPPEN, UITGAAN, MAALTIJD

Wat kan je helpen? Waar kun je terecht? Waar moet je aan denken? Hoe kom je er?
Praktische diensten van ONS welzijn ONS welzijn, www.onswelzijn.nl. Kijk bij praktische diensten. Voor volwassenen, soms alleen voor 55+. ONS welzijn. info@ons-welzijn.nl. Tel. 088 374 2525 of neem contact op met het sociaal wijkteam in uw wijk