Sociale wijkteams zijn in veel gemeenten het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijken de wijkteams wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is.

Sociaal Team Oss

Heeft u een vraag over zorg, welzijn, wonen of financiën die u niet alleen kunt oplossen? U kunt met deze vragen of problemen voortaan dichtbij huis terecht. Het Sociaal Team in uw eigen dorp of wijk zoekt samen met u naar een oplossing.
U bereikt het Sociaal Team in uw buurt via het centrale telefoonnummer: 140412

Met welke vragen kunt u terecht bij een Sociaal Team?

  • Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen in huis nodig. Hoe regel ik dat?
  • Ik heb schulden. Hoe pak ik dat aan?
  • Ik zit niet lekker in mijn vel en wil daar graag met iemand over praten.
  • De zorg voor mijn dementerende partner wordt zwaarder. Wie kan mij de weg wijzen?
  • Ik zit thuis en wil best vrijwilligerswerk doen. Wie kan mij de weg wijzen?
  • Ik ben mantelzorger en red het niet meer alleen. Waar kan ik terecht voor hulp?

Wie zitten er in een Sociaal Team

De gemeente Oss heeft inmiddels 5 Sociale Teams, verdeeld over de wijken en de dorpen. In een Sociaal Team werken mensen met een verschillende achtergrond, zoals sociaal cultureel werk, matschappelijk werk, ouderenadvies en leven met een beperking. Ook een wijkverpleegkundige en een WMO-consulent maken deel uit van het team.

Hoe werkt een Sociaal Team

Een medewerker gaat met u in gesprek, zodat uw vraag duidelijk wordt. Vervolgens maakt u samen een plan. De medewerker denkt mee over praktische oplossingen, die bij u passen. Welke mensen in uw omgeving kunnen u met bepaalde zaken bijstaan? Wat kunt u zelf doen in de wijk of voor buurtgenoten? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in de wijk, waarbij u kan aansluiten?
Wanneer blijkt, dat u professionele hulp of hulpmiddelen nodig heeft, helpen zij u bij de aanvraag daarvan. Als ondersteuning een langere periode duurt, is één van de leden van het Sociaal Team uw vaste contactpersoon.
Het Sociaal Team werkt samen met onder andere de Basisteams Jeugd en Gezin, huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, politie en gemeente.

Spreekuren Sociaal Teams in Oss

Berghem
Spreekuur Sociaal Team Oss Zuid: maandag en donderdag 09.00-10.00 uur
Molenweg 2g, 5351 EV Berghem
Herpen
Spreekuur Sociaal Team Oss Oost: vrijdag 09.00-10.00 uur
St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen
Oss Noord-West
Spreekuur Sociaal Team Oss Noord-West: donderdag: 09.00-11.00 uur
Jupiterweg 136, 5345 LV Oss (Wijkpunt Oss Noord-West)
Oss Zuid
Spreekuur Sociaal Team Oss Zuid: donderdag 12.00-13.00 uur
Oude Molenstraat 17, 5342 GA Oss (Zuidergebouw, Wijkpunt Oss Zuid)

Contact: Geert Ebben ebbengeert@gmail.com